Ein System Gwirio Ansawdd

Rydym yn rheoli ansawdd trwy gydol yr holl broses weithgynhyrchu.

Archwiliad castio:

Gallwn ddarganfod problem deunydd crai, fel castio gwael, trwch wal diamod, cyfansoddiad cemegol ac ati, sy'n sicrhau na chewch eich twyllo.  

Archwiliad Peiriannu:

Ar y naill law, gallem sicrhau cywirdeb peiriannu trwy'r broses hon. Ar y llaw arall, gallem ddarganfod camgymeriad peiriannu mor gynnar â phosibl, er mwyn ennill mwy o amser ar gyfer atgyweirio ac ail-wneud.

Cydosod, Peintio a phacio:

Mae gweithgareddau arolygu terfynol yn cynnwys adolygiad cofnod dogfen a QC, archwiliad gweledol, gwirio dimensiwn, prawf pwysau, paentio a gwirio pacio. Nid oes angen i chi ddod i archwilio'n bersonol a gellid darparu'r holl ddogfennau fel prawf. 

Profi yn arbennig:

Yn ogystal â phrofion hydrolig rheolaidd a phrofion aer, gallem hefyd wneud prawf arbennig yn unol â cheisiadau cleientiaid, megis prawf PT, prawf RT, prawf UT, prawf cryogenig, prawf gollwng isel, prawf prawf tân, a phrawf caledwch ac ati. .